Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία Teamworks έχει ως στόχο τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Greek ICT Market), της Πολιτικής Ηγεσίας και των Υπηρεσιακών Παραγόντων της Δημόσιας Διοίκησης, Επιχειρηματιών και Στελεχών του χώρου, Πανεπιστημιακών, Επιστημόνων και Ερευνητών, Επαγγελματιών του χώρου, Επιχειρήσεων και Χρηστών, αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου. 


Για να εκπληρώσει τον παραπάνω στόχο δραστηριοποιείται στους τομείς των εκδόσεων, της διοργάνωσης συνεδρίων και της διαδικτυακής επικοινωνίας που αφορούν τον ενιαίο χώρο που ορίζεται από την Πληροφορική, τις Τηλεπικοινωνίες, την Ερευνα, την Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα σε αυτούς τους τομείς. Από την ίδρυσή της είχε ως πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη κάθε πρωτοβουλίας που εντάσσεται στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, της Επιστήμης, της Ατομικής και Κοινωνικής προσφοράς.

Παράλληλα διέβλεψε ότι πολύ σύντομα ο ενιαίος χώρος, που δημιουργείται από τη σύγκλιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή όπως αλλιώς ορίζεται ως χώρος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΤΠΕ/ICT), θα αποκτούσε τεράστια σημασία για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα σχεδιάζει και δημιουργεί υπηρεσίες και προϊόντα, που έχουν τύχει ευρύτατης αναγνώρισης και αποδοχής από τον επιχειρηματικό κόσμο, τα στελέχη της αγοράς ICT, τον πολιτικό κόσμο και σημαντικό αριθμό κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.

Ζαλόγγου 15

Κορυδαλλός, 18120

Ελλάδα

Tel: 210 4225585-520

Fax: 210 4225939

e-mail: info@teamworks.gr

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2023 by Horizon. Proudly created with Wix.com