Ομιλητές

Οι Oμιλήτριες και οι Ομιλητές του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες

ενώ τα θέματα που θα παρουσιάσουν τις δυό ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι:

  • Τις ειδικές κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στις επενδύσεις των «Έξυπνων Πόλεων».

  • Την Οικονομική Διαχείριση και την εναρμόνισή της με τις κοινοτικές κατευθύνσεις.

  • Την Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Δήμων και Περιφερειών. Ανάπτυξης της τοπικής Επιχειρηματικότητας με αιχμή την Καινοτομία.

  • Την Προστασία του Περιβάλλοντος και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.

  • Τον Εκσυγχρονισμό ψηφιακών υποδομών για την αξιοποίηση προηγμένων υπηρεσιών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες - δημότες.

  • Την Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των Δήμων και των Περιφερειών με γνώμονα την αξιοποίηση των Δράσεων του ΕΣΠΑ.

  • Σειρά τεχνολογικών θεμάτων που αφορούν: Ψηφιακά Δίκτυα διανομής Υδάτων και Ενέργειας, Internet of Things, Ευφυείς Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ψηφιακές υποδομές και κατασκευή χώρων στάθμευσης, ψηφιακή ενημέρωση δημοτών, συνεργασία δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών και άλλοι τομείς με έμφαση την αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών.

Ζαλόγγου 15

Κορυδαλλός, 18120

Ελλάδα

Tel: 210 4225585-520

Fax: 210 4225939

e-mail: info@teamworks.gr

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2023 by Horizon. Proudly created with Wix.com